Wochenend-Interview : Eine wie keine

svz+ Logo
imago sven simon

Hazel Brugger über Geld, guten Humor und ihren Vornamen

Exklusiv für
SVZ+ Nutzer
svz+ Logo

svz.de von
06. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Für viele ist sie die witzigste Frau im deutschen Fernsehen – obwohl sie doch selten lacht. Ihre Auftritte als Außenreporterin der „heute-show“ haben Hazel Brugger einen enormen Popularitätsschub gebracht...

Frü viele sit eis dei estgiiwtz Frua mi scnutdeeh eeFrhnens – wolboh esi cdho etnsel tlc.ah rIeh fiAutrett sal iuAßrerpneroetn der whestu“h„e-o hbaen lzHae ggrruBe enien mreonne äcrsihpabotstPluu h.ctaregb ebrA achu tmi himer ,ergahnronmüBmp tim edm ies cnho bis denE 1209 etnwgrues ts,i tbiert die -ej4gähir2 Shicwrneeiz irmhe iukPumlb ide hecLnnaätr in die .Agenu In eemni lörKen éfaC aenhlnettru rwi nus breü Gle,d entug ruHom und riehn r:Veanmno aFur rgureg,B Sei genas üreb dei ice,wzSher eis enhätt ienke mnenEioo,t nnedsro lGd,e ndu nadov zang iev.l indS ieS uahc hscno hi?rce Ihc bah g.egnu brAe thcin so e,ivl dsas chi minee tomnEinoe mpokttel gbneela köntne. Ab nud uz rhacbue ihc nhcos ien h,felGü mu zu nrpü,se asds ich l.eeb eztsLte rhaJ nheab Sei nde hceesDntu eKrseikinutlnsp udn 0005 ruoE rsiPgedel nbemomke – erInh Wtroen lofguze aedegr lma os lve,i dssa dei Dhsetcune ilearappdneu ndu ide eShcreziw tcinh ehln.ca aDs istm,tm ads its ltah ehrs hw.ar eDi megznuArrset rüf enie neraieedzeilhlne trueMt gitle in rde cweSzih eib 0040 rnaF,nke losa knppa 0040 uo.rE asD trbucah amn rbea ,cahu sonts nnak anm nihtc .lbreebeün eWr aht eSi eletihgicn urz izehirweSn„c dse rJshe“a gü?ertk Dei unge,tiZ olas dre rg„.-aezeiesTgA“n Das awr ebar ohcns im ttleezn erod aogsr im etvoztelnr .Jhar eiD eürkn mhci green zu gdrasinew ch.(a)tl rUetn rmaneed cauh ruz nss„etöeb Fuar dre wecS“hz.i sDa awr wiez ehJra rherov. lAel Anhgtuc – in iezw ehnJra nov der tssbneöe aFur zur izeSnhweicr dse Jrah.se naM mssu aj thcni nbedgutni tnet ni,se um eienn aSrtpielvu uz lenerfü.l ieS nbeah lma ggtse,a ejrde gute uormH heab eseinn renK im .hrcemSz Und jtzte enwlol Sie en,isws swa zur löelH tmi rim ctnih tmts.im e.anuG mU mlvlhooru an waets ,hehaunezenrg ssmu nam shre pzfnitgdiis tmi dne sehheccenizchilnmsnw Dneing genhmue nud hrse tug eeenrnkn önnn,ke iew es ndamejem ehgt und ewi se menei sbtesl tehg. aDs tsi tof srhe echtfhamsz,r ilwe anm edn eentuL ebdai itzs,euh wie ies hsic setbsl eübleng ndu gra nhtic no,ewll assd mna nnihe dei theirhWa agst. Wnne anm nnhie aber mi Rmehan reine lnearuuamnttHrsvgo die airthheW gs,ta leasns sie se zukr zu dun nclahe bardeür tstat itgrura uz derew.n Gretu moHur mmkot mmrie n,dan nenw edr mrScezh edr aendenr ieenm tlebss uhac hSmezcr zg.tfuü nneW ihc salo das hfGüel eahb: Denen esth’g tc,clhesh asd flhüt chis in rmi auhc ithcn ugt .an Dann kann anm enien itzW rübreda emhac.n eiS behan Ihre ligunkenseZmunot ni imene chuB imt med ltTie c„Ih nib os hcü“hsb smsaaftsnzegume – nud fau med erovC seenh irw ieS mit ienre eütT ebrü edm .poKf Wsa lnolew Sei madit en?sga anM aht eine eomnuK,l die aell ueLet eenls, ndu am denE gthe es run onch mu ide oPnsre ndu cithn mu end lntIah. asD sit dnna wie ine lrbverae rI-u,acsaocgtAntnm se geht nur hocn um eid Makre. Eien Faur asgt ndna Ich„ os bshüc“,h nie naMn dürwe lltiievhec esnag „chI inb os ksrat dnu hreaf eissed edro jesen t“o.uA hIc raw asmlda an nemie Pnu,tk na emd hci emrmi urfada shwiienne teus,sm iwe lolt dei euLet chim etbit ennfdi elslon – dun ietednasrrse itm edr üTet berü edm opfK snega ll:weto etztJ rise’htc cehi.negitl deuAremß c’amhst dcho apS,ß ihsc eDgin reüb den Kfpo zu ee,hizn iels’w aws erilhfsäGhce a.ht tiSe ezwi arhJen elebn Sie in Köln – ba’gs inee ngRnaeruseiw orv cüZh?ir l)ctah( ,Nee ebar eein aWorh.nnugwn ndU enei ehRpgemienlfseu für K.nlö Dei adStt tsi aoltt r,htpkcsai eiwl sei rhse utg bagnndneeu i.ts aMn aknn iermm honc chtasn cahn uaHes enr,haf edi nrvbdnguiueneZg dnsi usepr, leiev eenirm enerFdu hoewnn h,rei ide huet„e h“ows tsi in nKö.l dnU uaerdeßm sit es thwgici rüf ihcm und chintiegle alel ueteL enmies ,Aerlst aml gieeuenzwzh ovn ,todr wo nma snost emmir awr. In red Secwizh nakn anm nrnblheia ieren ttdSa tiglnhceei gra ntich nvo zu Haesu .ianhueezs Du snknta cnith hrme als 02 nutnMei onv eDrien ertMut fntnreet eebln. Dsa sit mri inchefa uz anh. Könl ssatp also? Ja, siet iezw harneJ bin chi i,rhe ndu so almsgan isst’ hcua etr.enghtciie teSi mneie labnhe arhJ habe ihc osagr mpLean e,hsauuz lovl egli. neabH iSe dei gnonuWh rhvroe tim dem naHyd aeeh?utlsucteg ,eNe ads i.htnc Aerb cih ethat nru os iigblle meheaSpltn asl Ünabgönsgsl,rue wlie hic kenie mLaep anehb ,eolwtl dei mri ntchi gl.ftäel chI ibn ahtl mi Stnhitc xaammli zeiw aTge eid hWeoc ,saehzuu dnu nnda eimmr zu agnz keionhmcs zh.teieUnr Da butarhc sad lath eisne Z.tei nnKneö eid rheiewczS eigehnictl eürb dei snuhetceD hnale?c uAf jedne Fla,l ahcu nwen ies eid Duheetsnc stre lma ichnt os tzwgii ifned.n nenW Dteuhcse eeinn Wzit n,mchae um die Suiinotat uuzarcfkol,en fnined edi ereizhcSw das rhee nheneamngu, hlivetcile auhc asegsrvgi redo ncfi.hlöhu bAre ied htkrKeroite dre nhuesDcet tsi twesa, ads edi ieeSrhczw ümir,etsa lobwho eis aj lssetb hrse kktrreo dn.is ieS ewnar den Sormem rüeb ni nde AU.S aJ, tser in eNw rokY dun andn nbi ihc tim dem uotA rdchu ied nüdtaestSa ghernfa.e rWi bneha ad eni cshbnesi mgetlif für eeni kameDo,r-uiAk dei mi erebNvmo ebi otubuYe tmm.ok erbA asnestonn arw’s sncho rehm Uau.lrb timWo tgrbni nam dei aeArmkrnie aredge ma eebnst zum h?eaLnc prTum sti tetwerlilmei ceht cdruh, hlwoos strhsimuhico asl chau frü elmarno .säeGchper cIh awr ierd nMtaoe rbdüen dnu wri eahbn hticn nmleai über Tmrpu erdegte. aMn üsmets eid eetuL hcons vkiat ahcdan gfa,ern stsbel in ih.stnnoWga sE ist isetneries d,knlafenibeoklt rbea irwiettllmee tah ucha eedrj slela zu mde eaTmh eröt.gh tezuZir ncalhe die nairreemkA eübr ied #eeD-ooMtTeatb dnu läucthrgdnsiz mhre büer eid olrutiereV a.aunMrFn- saW ich rag tnchi so thcslche ef.nid Es urwde aj eni arap ahreJ nalg os atgne, las eeins nneMär udn nuFare tmtpkelo iegh.cl naHeb Sie cihs in dne UAS oshnc alm auf iene Bhüne ?tslelteg etJzt im memoSr itcnh, ebar dvaor nhcso. rDe öetgßr Teli des oragrPmsm raw eartx düarf rhbcsenei,eg liwe anm hsic in ned SAU chtin deürbra nalssusea n,akn wie se its, in asdcehtDlun am ahBonfh zu .netseh ndSi eSi nlgheicite viNta ekep?raS e,inN ihc raw ja tesr z,ewi lsa wri sua anS ogeiD fegegozrnto ,sdni und ,deri asl riw nvo aKdaan chna rchüZi .akenm erAb chi abhe tmi 51 frü ein arhJ ni Aneartslui eletgb. Ihc nnak eid Srpheca ohncs gtu, areb nma rhtö atnücil,hr dssa ihc nciht von ortd b.in eWr von enhIr lEertn sti iehtlnegic fau ied eIed ogee,knmm eSi Hzael zu nneen?n neieM e.tMtru Dei theat end aenmN ndegoiwr etghrö dun nfda hin hers hn.öcs Ist rde meNa uläiegfg in den ?UAS ahputebÜr cthni. Ihc bahe uahc lgean kneie zgnieie raende lezHa atkg.nen rebA ztjte mi moreSm wra ich ni ongshtinaW ni nemie n,Rtatuaser dsa z„elHa“ ,heßi eiwl edi maO des zsBitrsee so h.ieß dnU red äherlt,ez ssad wzei gTae revhro ucah cnosh ieen eazHl da nwgseee esi, dei uhac nkeei daeern Hleza aet.nnk sDa eineigz al,M sads hci ieen aenerd ealHz nnnlektreneeg ehab, arw bie enmie tttifrAu – ad kma ieen eretäl mD,ae eid lzHae hßi,e ndu eta:sg hIc nib nru ,rehi lwie iwr eidbe zleHa .ißenhe cIh hba eis annd gfra,get bo’s rhi glnelaef ha.t Sei taesg jaJ,a bera hci geubal hictn ,hwrkclii sdas es os awr .h(lct)a eSi abneh aj mal tim mde aNnem .arhtgdee J,a wlie mna cmhi ni der Sheulc mrime sE“e„l naenngt h.ta asD bahe hic ghs.tsea sE ist uehet hnoc ,so sasd ich den nName memri tesarihbbuecn ss,mu dnu dnan wdir re rdomtzte falshc behseg.ecinr hcI reikg cahu lvei ts,oP fua edr ndan eimmr r„reH Hzale eurgBg“r eth.ts thVceumlir rcihebst anm mi iffwllesaeZl elribe ,r“„eHr liew ien Mnan rhee tdeigebil it,s wnen man hin sal arFu rnp,cthisa als hkugre.tme Dsa reeorennifge tiGsche rtgehö ja uz nIreh ceki.heernzMan bHnae ieS ads cahu cshno in erd lSzucetih itneztseeg? cIh bhae tfo nde Lhnrree nwiadsegr zählter dnu ise bahen se adnn gg.uatleb Debai lwleot cih arg cnhti, assd eis es nlueg,ab iwel es ngieliecth znag kral w,ra dass se ine Wzti .ist Dei telnezt wezi aehJr ni dre ehSucl ewrna so, sdsa ihc itm ennime nrheLer unr onhc degltae ebha acnh emd toMot cI„h assle Ehcu ni Reuh dun hrI tslas ihmc in euh“R. rWi disn alle kzur ovr edm tuoBrun ct.(a)lh ürF chim gba es nhca dre cheitSuzl ennkie inezgnie gTa, na dem hci chmi egczusrtnükeh t.hetä nztSee eiS esesid ernregeoifne sicetGh cuha mi tlgAla nie? Ich nakn hres ugt r,eedannvhl nwen hic nmjdenea adieb .heeans eArb ewnn ich umz lsieeiBp eib eenri onilHet eanrf,u nib hic iemmr ivel uz hewic ndu lvei zu t.ent cduDrh,a sdsa emni ticsheG os tnsegr iseu,atsh evecshru ,chi chrdu edi miemSt mahSpitye ezeibniurgnn.r nnWe chi nand nur ide iemtmS ,ebha iwrtk sda iemrm sreh ,pmtiyaschsh da msus cih cnho ine tiiednMglt nide.fn Bie elewcnh nrituttfeA hbrecnua eiS teueh onhc uMt? nenW chi grnäel tinhc emrh uaf rde üehBn a,rw so eiw tjtez nahc rde m.ermeupaosS saD sit so, sla äewr anm ngza laegn tinhc rmeh tuAo ergeafhn. aD dnekt nma cahu, sads anm stre mla rvie araerhRfd btürefh,rä dnu adnn kotmm es hcltrniüa codh irewde rck.zuü lsA ich das erets Mla rov eminen reGßlrtoen egtfnrteuae ,nbi httea ich chau nie shnescib g,sAtn eiw sei ads hlow .ndnief dUn wei nfedna se hreI nr?telroeGß oaltT rs.peu Es wra mri hcigrit nnaguhmen,e ewi spuer eis se f,nenda dnu d:cteha Irh desi ja chieldriew euLet lhat.()c iDe amO tis ejztt ielerd sobneer,gt erab rde Oap mmtko immre nhco n,reeg rsedonseb enwn ich egsa, er eabh PraK-VnI.et chI sag him rm,iem es nseie rItV,eaKn-P abeid dins es zgan oelramn Ketarn (ht)lc.a Er retuf sihc adnn büer siene VI,nP-erKat sagt se huca lelna nud zsitt dnna fua mneei ietmgttlnue tal.Pz ürneWd iSe cuah in neei cooKhshw g?nhee fAu eejdn lFla. hcI etäht auch rngee enei hsh,coKwo wlei cih ehsr green ndu ielv eockh. ieW häes Ierh chohowKs sau? Das conKhe ussm rga itchn so sher mi grVdureodnr .enhset hcI bha aj snhoc feötsr vro iWchehntena Iewrtsienv mti iitePokrnl mtage,ch ebi nened wri ewats ebaegttsl heabn. Aerb wri önntnke ja auch nhkeoc tatts uz seblan.t redO ihc kecho udn ide nsees dun häerlnez saw. Sie disn tjetz 42, also in minee Atrel, ni edm iveel hnoc mtntei ni rde dfbniuslrBgeusau kcneste. ennKön Sei chis et,evnsrlol onhc aml etwas kttlemop redsnae uz h?emanc eKplmtto earsdn im eSnin ovn eienr sbuiudngAl urz rlemKniepn icerhs .nihct Ich ebha genürbis srte rngtese ters telngr,e dssa es aj eKmeprln ßieth und ctinh Klprtenme – rshbei caehtd hci eirmm, das wdüer mit t cehrnsbgei.e enOh t ’sthise cdho cithrgi sßhieec .usa Wei uach ermmi – sda aknn ihc imr nthci .leolnsvter Aerb cih ablegu uhca cnit,h dsas es bei edm lbebine dir,w aws ihc jztte cmeha. asD ahlt cih aj agr hnict asu 40 hJrae l.gan

zur Startseite