Wochenendinterview : Tatort: „Heidi ist jetzt Kommissarin“

svz+ Logo
cornelia foto dpa robert michael

Cornelia Gröschels Weg vom Kinderstar zur Tatort-Ermittlerin

Exklusiv für
SVZ+ Nutzer
svz+ Logo

svz.de von
20. April 2019, 16:00 Uhr

Mit vier ging sie zum Ballett, mit zehn war sie in 16 Folgen „In aller Freundschaft“ zu sehen, mit 14 spielte sie fürs Kino die „Heidi“, mit 31 hat sie ihren ersten Auftritt als Tatort-Kommissarin: Nächst...

itM ierv iggn eis mzu lBttlea, tmi enzh awr sei ni 61 ngFelo n„I llrae “shnftedaFucr uz esh,ne mit 14 elsteip sei füsr Koin dei „Hi“e,di mti 13 aht ise ierhn steenr ttrtiuAf las Tsan:rsmiai-otortKm ästhcenN ongSnta (82. pi)lrA ttirt olnerCai rölecsGh im Dsrnered Tmea die gfhoeclaN nov awalrA felösH ,na dei chsi itm edm DMR büwrereofn .tthea In menei eerirnBl ltoeH rthlezä ise asu rihem enpenndsan bL:ene

urFa eGhsöl,cr engsin Sei euttcnniiergleh rde s?cheDu rNu nn,ad wenn hci auf rde eühnB ein deiL siengn ssu,m os eiw zttje egdera am lAnte eushiascSahulp u.tgttatSr chI abeh lma zmerium uetnr rde sDuche oinda“m„sD onv nRhiaan gnusne,ge ad chi für eriD„ hewSntsc“re deeisn Tetx rnenel emsst.u ennW cih afu edr nüBeh se,gni ibn ihc evil rgeeegart,uf als newn hci sleip,e so adss ihc ihcm ssfubnaar tgu udrafa reteriovnbe ,muss dimat ihc ikeenn talkBuco eha.b nUd dann egins ihc eebn achu rteun red uhsDec.

nidS Sie ihctn gsudiltebeea iaisonSrtn?p n,iNe eeni sgbdunulAi beah ihc itc.nh berA ihc mmkeo sau ienre seieaa,mGsglfin riw nheab uz uHase ermim hnosc gnuneesg und iiuretmsz nud ranew cahu im icor.heKdrn erbA cih hbae nei hticigr gelan uetiGsngetnhscrar meonn,emg miemr rnu lam eien etiZ nlag.

ehIr utetMr ist iinna,itPs hrI Vrtea rer.nnpsgäeO eiS inds es gnewe.se neMi Verat its icniewnshz hGgeensas.lrre dnU emeni tMteru wra ieevl erahJ aBeet,ioRltn-trtlpei hta aols ivKlaer l,epgiest nhdäwer eid Täzern e.neraitrtni etueH tibaeter sie lsa rnruhcGelslrihnu.de

Mti eirv rwnae Sie chua ohnsc bei lBtalet dnu drMoen .Daecn Waenr eSi ieen eeiknl rtikeKia?cntrs Es gibt in rdeensD ide hssiuc,kuleM asd -,rtriomzHca-vehhcütKeionuinrSs tim rieen lWiblznanuregetTaindieK.- ineem aaMm otrd lsa iniinsPta ibeegartet at,h benah meeni snerSwtech dun ihc ad mti ierv fneagnna zu tanz.en saD awr knei ,riDll rhee enei gnugBgene mti dre newggueB dun edm Tn.za sE nemtdeü ndna in a,zJz Belttal dnu norM,ed earb ich bah urn eaziwml ide ocehW anitrtrei dnu cnith awte ipcnsttrglehooHsus etrienebb.

eplsiGet benha ieS acuh hncso rseh rhfü mi .lFim itM henz erawn iSe ieb „In llrae srncFf“eat.uhd asW frü enie Rlol?e Ein uensgj än,eMdhc iaasFnrkz ,Msero das hacn eeimn lnlUaf mi ollhRtslu ßas. Da sei bei dme llnUaf hire letErn orrelv, twoell ies druhc iedess auchrsamiett brisneEl chitn mehr .nhgee Eien Ärnitz tellow ise oinrdat,pee bear nadn teslelt hsci rh,uesa dsas rih aetnsrrbeLepn uslcwh t.si Und atidm urwed hic weredi rcuarsiebsehnge, raw baer iirehmnm in 16 elFong bedi.a

Wei awrne Sie an esdie Rlole mkgmeoen? In erd etgiZnu arw nie siCntga ei.bagescrnseuh Es raw ja chno ied ,Zite las dmnanei wset,us saw nei itnsaCg its nud se deies ennagz aeS-esuCgtninngdn onch tnihc g.ba hIc kam sua rde lecShu cnah usH,ae dun einem mMaa zetgei mri :ads ieD cnehus ziew rieest,llaKdnrdre neine nugneJ ndu eni dhMeäcn – tsah ud nhtci ut,Ls ad lam hcuimeazmn?t eSi nmteie ,lowh sasd ads asensp ,öteknn hic etsslb äerw raupbtühe ithcn fua edi dIee g,mkeeonm dsas chi reneg ciehlsaesnurp etnnök. hIc nib dann ncah zeLgipi zmu niCsgta neaehgfr udn ahb eid elloR beme.monk arW se icnth nudea,refg asl Zreigejnhäh uz meein angitsC uz hnee?g Ihc ibn emrim dun eüallbr nhi mit nemier Mmaa aheng,ref ssletb ibme oVrrehsepcn an rde piaueheuslhlccsS war esi sreptä hocn ae.dib hIc war mesitmtb fteeargg,u brae rngideiew ngsg’i. helnEitgci tehat chi gar ieekn lnesVgutlro noad,v swa hic da aeerdg so hc.ame eewegDsn arw das oya.k

ndU ieS benha rfnabefo utlB lktgeec – evri eharJ repäst arnwe eiS „“.eiiHd acJneuqeil ,Rzeit eid bsi uehte rnieem neignMu anch edi tnebse sKdagciestinrn m,atch ehtat mchi sncho rüf „In ellar “suFnecdrhtaf et.stagce ürF “id„eiH bg’as eni cgitihr greßos Cs,tinga und cih letwol dslaam geiclteinh eliv lreebi ied alraK ee,npils dei iHied imt reinh öpfneZ und dme Khdicneel fdan ich eilzmchi of.do Am ndEe ewudr se dnan ohcd ied e,diHi dnu cnteliehgi rw’as ndan ahcu hsre öscnh – chi needk reneg an dei tieZ ücurzk.

tMi 16 sidn iSe ndan asl htuliecsscArashnuü anch üaSfdikra gnggaeen – wamru aihnd dun ichtn in edi ,UAS ahcn Eandgn,l aikFecnhrr eodr neSpna,i sow’ edi rnnedea seetmnis ?zhihenit eclEgtiinh lwoetl ihc ucah hnac dlg,nnaE erba hic abeh irm edn utaulnetlsfAasahnd amalsd crudh meien Geang selbts nrie,ntizfa udn lgdannE rwa eebn zcihmlie uter.e 2002 tathe ihc ohcns mla ni iSraküdaf end Fiml „Frü rmime rnelerv“o mti eaVinocr resrFe eedhtg.r Ihc neknta asd nLda alos coshn ein ihes,cbns ide ionsanarigt,O breü die hic hstcueg e,hab thtea huca Srküiafda mi rma,rogmP udn zawr um einiges güeirgtns lsa dg.nlanE aD thedac ci:h Warum lslo hic elitcgenih nhtci ni eid nSone eghe,n tttas ins alekt etereegnrv E?ndgnal reD gizieen ikiezllnteek taclNhei arw es ha,echnr dssa hic eikn os hecsnsö ebiircssht cilsnEgh hecsnpogre ahb.e

Wei glane nwrae Sie ?da hZne .aetoMn

dnU abhne edi Suaiepreslecih os nlaeg na den gaelN ?tnähgge ,aJ erba asl chi üzkruc ,arw aheb ihc sert lam iderew rvie ieFlm rteegd.h Es bga hgitenlice rnu nie eizegins rahJ, ni ed cimh cniht dregthe aehb, sda war 0201.

oW ni aükaifdSr raenw ?Sei nI Ptor haEbielzt, in eienr dmlai.oloF-erCeiu cDurh dei ripeAdath snid ied äettSd so etaabu,guf ssad ied eeWißn mesit mi enruZmt ma eMer onn,weh dnna mmtok ein Rgni imt dne Coeul,dosr und ndan mkotm nei oßrreg ginR mit dne eScrnh.wza naaDr ath cshi ibs eehut incth ievl engedrtä. In eeismd -rlVieueleodrotC ibn chi sal onelbsd tesuhcsed hndecäM lgenf,feaual ndu amn ath imch hosnc ertwag,n sdaneb lealin hdrcu dei anetSßr uz unel.fa iMen dausGrtbre wra hcua erhs gresnt mti imr dnu hat memir tfceh,ipgms nenw riw alm aendßur rgeemflnuua dns.i

ufA saw frü eeirn ulSehc enrwa iSe? ufA nerie CSd.uelrhlue-coo aD rwena run druslCeoo ndu aceSzwhr ndu ch.i brAe urzk vor irm war hnsoc eien ndaree theDescu an deresi lehuSc esee,wng imt dre wuerd ich neaeptnmr ghcvrlenei, ndu alle enterde ngetieihcl nur onv irh.

Wsa aht Ihnen an dSarkfiüa am tbense nflgael?e Das nakn hic gra cthni urn an eienr caeSh ncfh.etmaes iDsee aeVliltf rde sncMeneh dun letuunKr tsi lt,ol dsa eMre udn ads hnsöce .Wetter fuA jened allF raw cih enie itZe agln v,crsehtu dianh zu ,ezihen so envrenudb bha hic cmih .fhegült hIc eatth masdla eenni nFdreu in akSdüarif udn sstemu mhic ednawnirgn sichenzw mhi udn inmee iudmStu in ulhtsndaDec sc.ndeihteen sE uewrd nadn eid acpSucshuelelh,si daimt awr lkar, sads cih in dlnDuaetcsh leeb.ib

Es ,ißthe ieS eesni neie eokfPestriini,nt ied vlei Wrte ufa p,ilzisinD äiiPrsonz und geuitkeiaGn t,gel ehldasb rwa cih eehut acuh nhez uenMtni zu hrfü ad. c)hlt(a aDs is.tmtm Zu asHeu sit se ieb mri rimme utau,eägmrf alos tfas .rmemi hcI ibn ja eivl gwe, nud wenn cih andn eni ohCsa iehrtslae,sn dwerü chi chna drei eWnohc cshnit rhem ninfde und auhc ihtcn ,esnwis was onhc wgitchi its ndu terlgedi edwren .usms sgeDween hta eib mri ewi in eenim tleoH lalse enseni etensf Plazt ndu sums huac na ensmei tPzal gn.elei Nur adnn nnka cih eib eimern ükercRhk uenga teeannz,s ow hic töuefghra ebha. Ihc hatte ja enie Ztie ngal zewi nognuWhne – eine in nrBlie und eeni in hasrleurK. asD tis mri wargnndeni fahcien zu liev ewned.gor

ieW ßestuär hsic hIr efrsnmPteokisui im uBfer ? riM wdri chgt,geasan hci ise hehuilncmi zie,spär ahcu ni edr ietikrrdeeolabhW rde seGte.n naM usms aj rmmie setmietmb onstoineiP ftnefer udn na ieserd oedr ejren tleelS ,seetnh das ältfl mir ersh e,ictlh eiwl se tim nenzTa uz tnu tha und mri Sßap tmc.ah

ethneS Sei cihs itm ereisd oirefnPetk nhalmacm hacu nei ecbsshni besslt mi ?gWe Ja, aslel hat bnee zewi tie.nSe nWne chi brsseoedn äseprzi bni, nnda bni ich htcin ndrbessoe ssslgeleon.a asD tis red iTle, wo hci nhoc Ltfu hcna nbeo heab. saD etce,kürVr das sse,aoslLn ihcs uz tunrhed nPrtoez hwenfeeniirn und eslal um shic rhmue es,srengev ads sit nchti os ineem tr.A Ihc nnak hheltccs die otrleonlK ibs sin letezt iletaD ban.ebeg bAre das tah chmi hsireb ahcu hticn iirhlkwc htnir.ebed

In hnlweec ttueaninoiS bemeenkr Sei es nd?en lsA ich fua erd chllecsShuuepsia awr, aetnht rwi eSednntut eienn nensagnenot bSdutu,lico ad hbena wir lmeian mi atnoM nneie bAnde etlsattge mti aoinpInvsi,otrem keS,echnt ücrrvktnee en,haSc edi anmmhacl auch eitw tenur edi enellütiriG gg.nine Huete nMeogr htckscei mir ine letimoiKomn nei Vdieo von aldas,m afu dme ide adenenr inchfea lrhercih gaenebgang nud ölilgv dteruecdhrgh .inds hIc arw uaf edmsei idoeV chint ,drfau bera ewnn ich abdei esegnwe ,eärw tehtä chi wihhanerlshcci ganz bavr in der cekE nasgdeten dnu höcnes uwBnegeegn mhge.tca Ich bahe ied aeernnd mrmei ien ihcbssne mu end utM bdeine,te ied tlKonlreo eebagun.bz

ttezJ inds ieS uncehastegre ni red ,Stadt ni edr eSi whcanesgeauf ,dsin dei neeu rio.-TramKtitnsaosm Wei uatl nbaeh Sie Yiei„“pp ienrs,chge asl eSi die leoRl ?tteahn )c(htla Ich ewär wolh ni mieenm anznge eLneb ticnh afu ied eIde ,oeknegmm iomrsrTts-tiaoKnam uz d,rneew nud nnad auhc ocnh in nmeire adsa.itetHmt saD tsi so ebrensdso ndu s,bdaru dsas hci se irm ehcfian hntci ttäeh lnreletsvo ke.önnn

nebaH ieS enicltehgi rabühuetp nsoch aml in eiemn Trttoa emititegpl?s ie,Nn ads ist ja ads utiLesg. Ihc bah hscon ilmader im foruieilzP lmeititps,eg reba hnoc nie in meein r.tTtoa Ich tathe icmh nhcso ,gtaegfr wmaru ich dnne ichtn alm eien RtTrooteal-l k.mebome Udn aehb ndna :ssoehcelbns S,o wenn ihc sejmal in emnie rTtato mei,ipetls nand run sla tnlerimiErt l.t()hca

mnmoKe wri hocn alm zu tPriefekon dun is:iroznPä iSe üsstnem isch ndan ja auch sher ngeua gkgtaucne he,nba wie nma die afefW iirhgtc lät.h asD wra rim zgan chwitg.i nneW cih Kneignoleln dnu ellKoneg mi erenhFens ees,h ide edi aeffW lshfac ,teanhl edkne ich ie:rmm Wei nastnk du unr inee retzliolnsePloi mehennan udn htnci enws,si wei anm ieen fWfae thlä? c(tlah) neWstenisg d.sa riW hmncea shecir sua tewsneUnhiis eevlsi ch,sfla aber eine fWeaf gtcirih zu nehtla telols nam ainreimgeenß eihenkgri.n

zur Startseite